Vastgoed management Suriname

Met de one stop shop is Expat Real Estate Suriname ook uw partner als het gaat om vastgoedmanagement. Wij richten ons hierbij op Portfoliomanagement, Assetmanagement en Propertymanagement. Het partnerschap richt zich respectievelijk op 3 niveaus: Strategisch, Tactisch en Operationeel.

Strategisch

Focus gericht op Portfoliomanagement.

In deze fase wordt de visie vertaald naar een strategisch (voorzieningen)plan voor de vastgoedportefeuille (gebouwen, de gebieden, de infrastructuur en duurzaamheid).

Tactisch

Focus gericht op Assetmanagement.

In deze fase komen de volgende zaken aan bod: de wijze van exploitatie, de benodigde budgetten, performance analyses, een meerjarig onderhoudsplan, een programma voor upgrading, renovatie en (her)ontwikkeling, de aan- en verkoop van objecten en de bijbehorende relatiebeheer.

Operationeel

Focus gericht op Propertymanagement.

In deze fase komen zaken aan de orde zoals Exploitatie op objectniveau, Administratief Beheer, Incasso en Mutaties, Service- en Stookkosten, Rapportage, Beheer & Toezicht, Planmatig Onderhoud & Schoonmaak, Contact met huurders, Contractbeheer, Marketing & Promotie.

Vastgoed management Suriname
  • Vastgoed management

  • Portfolio management

  • Assetmanagement

  • Property management

Vastgoedmanagement Suriname

Vastgoed management in Suriname.