Integrale gebiedsontwikkeling Suriname

Met integrale gebiedsontwikkeling spelen wij in op de toenemende vraag naar luxe high end woningen met recreatieve voorzieningen in Suriname. Door de recente olievondsten voor de Surinaamse kust, komt Suriname op het netvlies van internationaal opererende oil & gas spelers. Zij willen graag hun expertise inbrengen aan een duurzame ontginning en verwerking van de nieuwe oliebronnen.

Door de nieuwe exploratiestrategie, is er ruimte ontstaan voor samenwerking met nieuwe partners om de expertise en kennis versneld te gaan delen.

Vastgoedontwikkeling Suriname

De vraag naar exclusieve woningen, bedrijventerreinen, mobiliteit en (recreatieve)voorzieningen in Suriname neemt toe. Wij spelen in op de mogelijkheden om ruimtes klimaatbestendig en leefbaar (her) in te richten. Ons doel is om deze opgave met elkaar te verbinden.

Investeren of beleggen in Suriname?

Neem nu contact op met Expat Real Estate Suriname voor meer informatie over de investerings- en beleggingsadvies.
  • Luxe high end woningen

  • Bedrijven terreinen

  • Mobiliteit

  • Expat Real Estate Suriname uw partner

Gebiedsontwikkeling Suriname

Gebiedsontwikkeling en Vastgoed ontwikkeling in Suriname.